Best Partner Management

Best Partner Management OÜ põhitegevuseks on professionaalse tööjõu leidmine Soome ja Eesti tuntud ettevõtetele. Meie spetsialistid ja oskustöölised töötavad ehituse, tootmise, teeninduse ja transpordi valdkonnas. Best Partner Management on 100% Soome kapitalil põhinev ettevõte, see tagab meie tihedad ja otsesed sidemed Soome ettevõtetega ning hea arusaamise nende vajadustest. Oma tegevuses lähtume Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi kui ka Euroopa Liidus kehtivatest seadustest ja määrustest. Oleme registreeritud Soome maksukohuslase- ja Eesti majandustegevuse registris.

Best Partner Management OÜ tugevuse märksõnadeks on professionaalne tööjõud, operatiivsus vajaliku tööjõu kiireks leidmiseks ja usaldusväärsus.
Oleme liitunud Soome ehitusettevõtete inforegistriga Tilaajavastuu.fi.

Vabad töökohad