Best Partner Management OÜ

Best Partner Managemendi põhitegevusalaks on tööjõurent. Meie oskustöölised töötavad mh. ehituse, tööstuse, toiduainetööstuse ja transpordi valdkondades. Oma tegevuses järgime Eesti, Soome ja Euroopa Liidu seaduseid ja määruseid. Oleme kantud Soome maksumaksjate registrisse.